Våre betingelser

ALDER

Minimumsalder for å leie bil er 21 år, og man må ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 2 år. Unntak kan gjøres der organisasjoner/bedrifter leier bilen og har yngre sjåfører. Dette må eventuelt avtales på forhånd.

BETALING

Kunder uten kredittavtale må betale kontant avhenting eller forskuddsbetalt med kort. All deponering skjer ved at vi reserverer leiebeløpet pluss 1000 kr.

AVBESTILLINGSGEBYR

Alle bestillinger er bindene. Avbestilling må skje minimum 24 timer før bestillt avhentingstidspunkt. Hvis man unnlater å gjøre dette , ser vi oss nødt til å belaste et avbestillingsgebyr tilsvarende et døgns leie for aktuelle biltype/henger.

SELVRISIKODEKNING

Våre utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade, i de tilfeller det viser seg å være leietakers skyld.

EGENANDEL

Ligger fra 8 000-25 000 kr.

HENTING / LEVERING

Etter avtale. Leieforholdet begynner på klokke slett ved henting og gjelder 24 timer frem pr døgn.
Ved for sen levering blir det fakturert kr 200 eks mva pr time for hestebil, 50 for hengere. Ved over 5 timer for sen levering faktureres det for 1 døgn ekstra.
For over 1000km/døgn faktureres det kr 4,00 eks mva pr km.

BOMVEIER/AUTOPASS

Bompasseringer belastes etter reiserute.

PARKERINGSGEBYR

Dersom De blir ilagt gebyr for feilparkering må denne betales omgående. Vær spesielt oppmerksom på de mange private parkeringsplasser som ofte krever betaling hele døgnet. NB! Manglende betaling av parkeringsgebyr vil medføre et krav mot Dem personlig. Gebyr, samt tilleggsgebyr, kan øke med flere hundre kroner.Ved parkeringsgebyr tilkommer kr 500,- i administrasjonsgebyr

Bilen skal rengjøres etter bruk. (Ren flis kan være igjen) Utvendig vask hvis kjøretøyet har blitt tilgriset. Manglende rengjøring etterfaktureres med kr 500 eks mva.

Skader som blir påført under leietiden, skal erstattes i sin helhet av leietaker.

Bilen skal ikke overlastes eller på annen måte brukes utover det den er bygget for.

Utleier er ikke ansvarlig for uforsiktig/uriktig bruk.

Siden er utviklet og driftes av:  WPCODE.NO